ชนิดของปากกา

ปากกานั้นมีหลายชนิด โดยเราสามารถแบ่งได้เป็น
ปากกาลูกลื่น เป็นปากกาที่ส่วนปลายปากกานั้นจะมีรูปร่างคล้ายกรวยที่ถูกตัดก้นออกไป ปากกาลูกลื่นมีน้ำหมึกที่มีความหนืดอยู่ในภายใน หมึกจะติดกับกระดาษโดยการกลิ้งของลูกกลิ้งกลมแข็ง ขนาดประมาณ 700 – 1200 ไมโครเมตร อาจทำจากทองเหลือง เหล็กกล้า หรือทังสเตนคาร์ไบด์ หมึกจะแห้งทันทีที่สัมผัสกับกระดาษ ปากกาชนิดนี้มีราคาถูกและเชื่อถือได้ ปากกาชนิดนี้จึงกลายมาเป็นเครื่องเขียนที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันแทนที่ปากกาหมึกซึม
ปากกาหมึกซึม เป็นปากกาที่ต้องมีการเติมน้ำหมึกอยู่ตลอดเวลา หัวปากกาหมึกซึมนั้นมีลักษณะเป็นแท่งเหล็ก 2 อันประกบกันโดยด้านหนึ่งจะถูกทำให้มนซึ่งจะเป็นด้านสำหรับการเขียน อีกด้านจะเชื่อมต่อกับท่อเล็ก ๆ ที่เชื่อมต่อกับที่เก็บน้ำหมึก
ปากกาเน้นข้อความ
ปากกาหมึกเจล
ปากกาเคมี เป็นปากกาที่ส่วนปลายทำจากเส้นใยสังเคราะห์หรือสักหลาด
ปากกาก้านขนนก เป็นปากกาที่เคยใช้ในอดีต มีด้ามเป็นขนนกมีหัวเป็นเหล็ก ไม่มีที่เก็บน้ำหมึก ต้องจุ่มน้ำหมึกประจำ
ปากกาจุ่มหมึก
ปากกาจากต้นกก หรือปากกาไม้ไผ่
ปากกาควง ไว้สำหรับควงปากกา
ปากกาคอแร้ง ใช้สำหรับวาดการ์ตูน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *