ประกันการเดินทางนั้นจำเป็นต้องมีก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

ประกันการเดินทาง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ , การยกเลิกการเดินทาง , กระเป๋าหาย ,อุบัติเหตุ และการขาดทุนที่เกิดขึ้นในขณะที่เดินทางในเที่ยวบินทั้งในระดับสากล หรือภายในหนึ่งประเทศ ประกันภัยการเดินทาง สามารถจัดในเวลาจองห้องพักของการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมระยะเวลาที่แน่นอนของการเดินทางนั้น หรือ “การเดินทางหลายนโยบาย” สามารถครอบคลุมไม่จำกัดจำนวนเที่ยวภายในกำหนดกรอบเวลา มีนโยบายให้ลดและตัวเลือกที่ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์สูง ตัวสูงเป็นที่ตั้ง สำหรับประเทศที่มีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์สูง เช่น สหรัฐอเมริกา

Read more