ไทรเกาหลี เป็นยังไง หาคำตอบได้จากที่นี่

ไทรเกาหลีเป็นพืชชนิดหนึ่งในตระกูล MORACEAE   ซึ่งเป็นตระกูลไม้ที่ประกอบไปด้วยไม้ยืนต้นและไม้พุ่มขนาดใหญ่หลายชนิด พืชในตระกูลนี้น่าจะเป็นที่รู้จักกันดี เช่น   ต้นโพธิ์ ต้นขนุน และประเภทไทรชนิดต่างๆ สำหรับไทรเกาหลีนั้นจัดเป็นไทรประดับชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็นไม้พุ่มทรงสูง และทรงของพุ่มจะค่อนข้างแน่น

Read more