เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลาย จำเป็นต้องมีเครื่องปั่นไฟเพื่อใช้เป็นแหล่งเกิดพลังงาน

ในตอนนี้ ไฟฟ้าเป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างมาก ตั้งแต่การใช้งานในบ้านเรือนขนาดเล็ก ไปจนกระทั่งการใช้งานในอุตสาหกรรมขนาดกึ่งกลางและขนาดใหญ่ แม้ขาดไฟฟ้าไป แน่ๆว่าก็จะทำให้เกิดผลเสียเป็นอย่างมาก ได้แก่ การสร้างจะต้องหยุดชะงักลง หรือทำให้การใช้ชีวิตไม่สะดวกดังเดิม ก็เลยต้องมีการจัดการปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการขาดกระแสไฟฟ้าขึ้นมา ซึ่งก็คือ การใช้ เครื่องปั่นไฟ สำรองนั่นเอง ซึ่งหลายๆโรงงานก็ได้มีการจัดตั้งเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ หรือเครื่องผลิตกระแสไฟไว้แล้ว เพื่อช่วยทำให้เครื่องยนต์ต่างๆดำเนินงานได้อย่างง่ายดายอยู่ตลอดเวลา ลดปัญหาการเสี่ยง และผลกระทบที่จะนำไปสู่การสูญเสียรายได้

Read more

เครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่คืออะไร

                   เครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ หรือเรียกอีกอย่างว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)

การใช้งาน เป็นเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองในกรณีที่กระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าดับเพื่อให้หน่วยงานมีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่องนั้นเอง

หลักการทำงานของเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่   เครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ เป็นเครื่องกลที่สามารถเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยอาศัยการหมุนของขดลวดตัดสนามแม่เหล็ก หรือการหมุนสนามแม่เหล็กตัดที่ขดลวด

Read more