วิธีกำจัดแมลงวัน มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้าง

วิธีการกำจัดแมลงวันที่ดีที่สุดคือการทำสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันได้แก่กองขยะ เศษอาหาร หรือมูลสัตว์ตามคอกปศุสัตว์ต่างๆ ซึ่งต้องมีการทำลายอย่างมีระบบไม่ทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีวิธีการกำจัดแมลงวันที่ตัวเต็มวัยโดยใช้กรงดักแมลงวัน หรือใช้แผ่นกาวดักแมลงวัน การใช้ลวดไฟฟ้าเพื่อฆ่าแมลงวัน การใช้ไม้ตีแมลงวัน การใช้เหยื่อพิษ และการใช้ยาฆ่าแมลงเพื่อควบคุมแมลงวัน

ใช้สารเคมี

  • การใช้เครื่องพ่นควัน โดยใช้สารเคมีกลุ่ม   Organophosphorus หรือ Carbamate ได้แก่ Diazinon, Diflubenzuron, Cyromazine เป็นต้น
  • กำจัดแมลงวันตัวเต็มวัย ตามแหล่งเกาะพัก เพื่อลดความเยอะของแมลงวัน ด้วยการฉีดพ่นสารเคมี ได้แก่ ไดอะซิโนน เฟนิโทรไทออน หรือ พิริมิฟอส-เมทิล เป็นต้น
  • การใช้วัสดุห้อยแขวนทางสารเคมี ซึ่งสารมารถกำจัดแมลงวันได้มาก เนื่องจากแมลงวันมีนิสัยชอบเกาะตามวัสดุที่ห้อยแขวนในแนวดิ่ง เช่น ใช้เชือกหรือวัสดุที่เป็นเส้น ยาวประมาณ 1-2 เมตร ทาหรือชุบน้ำตาลผสมสารเคมี หลังจากนั้น ทุกๆ 1-2 เดือนให้เปลี่ยนใหม่
  • การใช้เหยื่อพิษ วิธีนี้ใช้เหยื่อหรืออาหารที่แมลงวันชอบผสมสารกำจัดแมลง เช่น เศษอาหาร ผลไม้เน่า เนื้อสัตว์ที่เน่า ผสมกับสารเคมีเพื่อดักแมลงวัน
  • การฉีดพ่น ด้วยสารสกัดสมุนไพรเพื่อกำจัดตัวอ่อนของแมลงวันในระยะต่างๆ เช่น สารสกัดจากส้มป่อย รากหนอน เป็นต้น

ควบคุมโดยใช้วิธีกล

เป็นการกำจัดแมลงวันในระยะต่างๆด้วยแรงคนหรือเครื่องมือการจับ เช่น การเก็บหนอน การใช้สวิงจับ การใช้กรงหรือมุ้งตาข่าย การใช้กล่องดักจับ และการใช้ไม้ตีแมลง เป็นต้น

การกำจัด และป้องกันด้วยเครื่องมือฟิสิกส์

เป็นการใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือประดิษฐ์ที่อาศัยคุณสมบัติทางฟิสิกส์ เช่น คลื่นความร้อน คลื่นเสียง สี และรังสี เพื่อช่วยในการขับไล่หรือป้องกันแมลง เช่น เครื่องไล่แมลงด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องไล่แมลงด้วยคลื่นความถี่สูง เป็นต้น

นวัตกรรมใหม่ในการกำจัดแมลงวัน (แผ่นกาวดักแมลงวัน)

นั้นก็คือแผ่นกาวดักแมลงวัน (fly glue trap) แบบแผ่น ซึ่งจะใช้งานง่ายสะดวก ปลอดภัยและประหยัด ในราคาถูกที่สุด ใช้เอง ได้ด้วยตัวเอง คุ่มค่า ช่วยลดมลภาวะ และเพิ่มผลผลิต ได้เป็นอย่างดี ทำจาก ยางพารา ธรรมชาติ ไล่ ล่อ แมลงวัน ได้ผลจริง กาวแยะ ติดแน่น เหนียวแน่นหนึบ ได้มากกว่า 400 ตัว ต่อแผ่น ติดต่อไปเลยจ้า  wangswit.tarad.com/product.detail_0_th_6916545