ประกันการเดินทางนั้นจำเป็นต้องมีก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

ประกันการเดินทาง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ , การยกเลิกการเดินทาง , กระเป๋าหาย ,อุบัติเหตุ และการขาดทุนที่เกิดขึ้นในขณะที่เดินทางในเที่ยวบินทั้งในระดับสากล หรือภายในหนึ่งประเทศ ประกันภัยการเดินทาง สามารถจัดในเวลาจองห้องพักของการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมระยะเวลาที่แน่นอนของการเดินทางนั้น หรือ “การเดินทางหลายนโยบาย” สามารถครอบคลุมไม่จำกัดจำนวนเที่ยวภายในกำหนดกรอบเวลา มีนโยบายให้ลดและตัวเลือกที่ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์สูง ตัวสูงเป็นที่ตั้ง สำหรับประเทศที่มีค่าใช้จ่ายทางการแพทย์สูง เช่น สหรัฐอเมริกา

ประกันภัยการเดินทาง เราต้องทำก่อนไป ประกันภัยการเดินทาง เป็นการเตรียมสำหรับเราในทุกๆทาง สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ความเจ็บป่วย อุบัติเหตุขณะเดินทาง หรือล่าช้า เหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ แต่ถ้าเพื่อนๆใช้ ประกันการเดินทาง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะต้องจ่ายให้กับ บริษัทประกันภัยการเดินทาง

Travel-Insurance

ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการ ประกันการเดินทาง คือกลุ่มนักธุรกิจที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อย และเพื่อปกป้องตัวเอง บริหารความเสี่ยง สามารถ ซื้อประกันภัยการเดินทาง ประจำปี คุ้มครองการเดินทางไม่จำกัด ยกเว้นการเดินทางแต่ละความยาวต้องไม่เกิน 90 วันติดต่อกันเท่านั้น หรือการเดินทางที่เน้นการผจญภัยที่อาจเพิ่มความเสี่ยง เช่นการกระโดดบันจี้จัม , เดินป่า , เดินป่า