ประโยชน์ของป้ายจราจร

การเดินทางแต่ล่ะครั้ง ป้ายจราจรก็มีความสำคัญอย่างมากกับผู้ที่ใช้รถ หรือแม้แต่ผู้คนที่เดินตามท้องถนนก็ตาม  ซึ่งป้ายจราจรได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

  1. ป้ายบังคับ จะเป็นป้ายที่ต้องทำตาม
  2. ป้ายเตือน จะเป็นป้ายที่เตือนว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้า
  3. ป้ายแนะนำ จะเป็นป้ายที่บอกว่าข้างหน้ามีอะไรแนะนำ เช่น ป้ายลัดไปถนนเส้นอื่น เป็นต้น

ประโยชน์ของป้ายจราจรก็มีประโยชน์เยอะเพื่อช่วยให้ท้องถนนของเราเป็นระเบียบ จราจรไม่ติดขัด  ช่วยลดในการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งในปัจจุบันอุบัติเหตุในท้องถนนมีเกือบทุกวัน เกิดจากที่คนเราไม่ยอมทำตามกฎจราจร หรือแม้แต่ผู้ที่ไม่ชินเส้นทางนั้นๆทำให้การขับรถติดๆขัด ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้  ป้ายจราจรที่ดี ควรมีวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ตากแดด ตากฝน ควรใช้โครงเหล็กที่หนา เพื่อป้องการการตกหล่นมีการผ่านการทดสอบคุณภาพวัสดุตามมาตรฐานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท และที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นต้องได้รับรองการผ่าน ISO 9001:2008

download

                  บริษัท พรีเมียร์ไลท์ติ้ง จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงมานานกว่า 17 ปี ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 ตั้งแต่การออกแบบ, ผลิต และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายนอกอาคาร ซึ่งประกอบด้วยเสาเหล็กงานไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับถนนชนิดกิ่งเดี่ยว , กิ่งคู่ , เสาสูง High Mast, เสาสวยงาม, เสาประติมากรรม, เสาเหล็กสื่อสาร, เสาธง, เสาเหล็กสำหรับติดกล้อง CCTV, ราวเหล็กลูกฟูกกันรถสำหรับทางหลวง(การ์ดเรล), ป้ายจราจร และสัญญาณไฟจราจร เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ของเราควบคุมการผลิตอย่างใกล้ชิดโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน เราได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001-2008 และได้รับการรับรองเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.2316-2549, มอก.248-2531 ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐและเอกชน  สนใจเข้าไปดูผลิตภัณฑ์สินค้า ได้ที่