แม่บ้าน

ถ้าพูดถึง แม่บ้าน  ก็คงคิดได้อีกอย่างหนึ่งคือคนรับใช้ แต่คำว่าแม่บ้านจริงๆนั้น คือการทำความสะอาดบ้านทุกอย่าง ปัด กวาด เช็ด ถู รวมถึงการซ่อมแซมบ้าน  ซึ่งเรามองว่าคนที่ทำอาชีพนี้ เรียนน้อย ไม่ได้จบสูง โดยใช้แรงงานเพื่อแลกกับเงิน แต่การเป็นแม่บ้านที่ดีได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์มีมานานพอสมควร แต่ปัจจุบัน อาชีพนี้แม่บ้านไม่ทน เพราะขาดความชำนาญ ความคล่องตัว ทำให้ลาออกกันอยู่บ่อยๆ

คุณสมบัติของการเป็นแม่บ้านที่ดี

  1. มีความพร้อม
  2. มีความเรียบร้อยของร่างกาย
  3. มีกิริยามารยาท
  4. มีจรรยาบรรณ

เห็นได้ว่า คุณสมบัติ 4 ข้อนั้น ยังไม่ได้ถือว่าเป็นข้อกล่าวรวมทั้งหมด แต่เป็นเพียงแค่คุณสมบัติเบื้องต้นในการที่จะเป็นแม่บ้านที่ดี

บริษัท แม่บ้านมืออาชีพ ด้วยความรักในธุรกิจบริการและการทำความสะอาด เราจึงมุ่งเน้น คุณภาพการบริการ และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก โดยมีปรัชญาองค์กรเป็นชื่อเดียวกับบริษัท คือ “ความเป็นแม่บ้านมืออาชีพ” เพื่อสร้าง Commitment และเป็นเครื่องเตือนใจให้กับพนักงานของบริษัททุกคน ว่าจะต้องสร้าง บริการที่ดีให้กับลูกค้าเสมอ สมกับชื่อของบริษัทฯ และคำว่าแม่บ้านมืออาชีพ ก็เป็น สโลแกน ของบริษัทฯ ด้วยอีกนัยหนึ่ง

ทีมงาน  ก็เป็นอีกสิ่ง ที่เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งของอาชีพงานบริการคือ การมีจิตใจรักการบริการ ซึ่งบริษัทได้ตระหนักและ มองเห็น ถึงความสำคัญดังกล่าวตลอดมาจึงทำให้เรามุ่งเน้นฝึกอบรมแม่บ้านให้มีความเอาใจใส่ ด้านการให้บริการแก่ลูกค้าเป็นหลัก โดยมี การฝึกอบรมพนักงาน อย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน เพื่อให้พนักงานมีใจรักในการบริการเพื่อให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจอย่างแท้จริง มีบุคลิกภาพดี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส และพร้อมให้บริการ กับลูกค้าตลอดเวลา